นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การผลิตและส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาคอาเซียนและจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมโคนมไทยได้พัฒนาและปรับตัว เน้นการผลิตนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่ตลาด รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น โยเกิร์ต เนย เป็นต้น

ข่าวประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ การขยายการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการน้ำนมโคดิบจากเกษตรกรในประเทศ จากการผลิตเพื่อป้อนโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐ โดยมีแผนที่จะนำผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีความพร้อมและสนใจไปโรดโชว์เปิดตลาดในงานแสดงสินค้าท็อปส์ ไทย แบรนด์ 2018 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจัดในภูมิภาคอาเซียนและจีนตลอด ปีนี้ เพื่อหาช่องทางการทำตลาดให้นมไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดตลาดให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยยกเลิกมาตรการกำหนดปริมาณนำเข้าและลดภาษีนำเข้าเป็น 0% ในปี 2564 และปี 2568 หรืออีกแค่ 3 ปีข้างหน้า ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ดังกล่าว

“กลุ่มโคนมโคเนื้อต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส รุกตลาดอาเซียนโดยเฉพาะซีแอลเอ็มวีและจีน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และเอฟทีเออาเซียน-จีน ที่ได้เปิดตลาดให้กับไทยโดยการยกเลิกภาษีนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมเหลือ 0%” นาย สนธิรัตน์ กล่าว