Sabah ประเทศมาเลเซีย

เกาะซาบาห์เป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง และมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและสมบูรณ์มาก

Sabah Sabah

โดยมีโกตาคินาบาลู เป็นเมืองหลวงของรัฐ ที่นี่มีชายหาดที่สวยงามติดอันดับโลกเป็นจุดเด่น นอกจากนี้ยังมีภูเขาคินาบาลูภูอันยิ่งใหญ่และสวยงามอยู่ที่นี่เช่นกัน นับเป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

และเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง